İLETİŞİM

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Yazı İçeriği

Kişiler evlilik yoluna girdiklerinde bu ilişkinin bir ömür boyu süreceği umudunu taşırlar. Ancak zaman içerisinde değişen koşullar taraflar arasındaki sevgi ve saygı bağının zedelenmesine ve evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesine sebep olabilir.

Çekişmeli Boşanma davası ile Anlaşmalı Boşanma davası arasındaki fark nedir?

Anlaşmalı boşanma ile çekişmeli boşanma davasını ayıran temel fark şudur: Anlaşmalı boşanma davalarında evlilik en az bir yıl sürmüş ve tarafların her ikisi de boşanmayı istemekte olduğu için boşanma tek celsede gerçekleşmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda taraflar arasında bir uyuşmazlık ya da çekişme yoktur. Çekişmeli boşanma davalarında ise ya bir taraf boşanmak istemekte diğeri ise bunu reddetmektedir ya da her iki tarafın da birbirine karşı iddia ve talepleri vardır. Çekişmeli Boşanma Davaları yazılı yargılama usulüne tabidir. Bu tür davalarda yargılama usulü gereğince davacı ve davalı iki adet dilekçeyi mahkeme dosyasına sunar. Dilekçeler aşaması tamamlanmadan çekişmeli boşanma davalarında duruşma günü verilemez. Ayrıca çekişmeli boşanma davalarında davanın niteliği gereğince tanıkların dinlenilmesi genellikle 2 veya üçüncü duruşmayı bulmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları ise yargılama süresi olarak çok daha kısa bir süreçte tamamlanmaktadır. Boşanmak isteyen eşlerin bir protokol yapması, bu protokolde maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayete ilişkin konuları düzenlemeleri ve taraflarca imzalanan bu düzenlemenin hakimce onaylanması neticesinde boşanma çok kısa bir süreçte gerçekleşmektedir

Çekişmeli Boşanma Davası ve Anlaşmalı Boşanma Davalarının mahkeme masrafları (yargılama giderleri) farklı mıdır?

Çekişmeli boşanma davaları taraf tanıklarının dinlendiği ve çoğunlukla bilirkişi incelemesine başvurulan davalardan olduğu için bu tür davalarda yargılama giderleri Anlaşmalı Boşanma Davalarına nazaran elbette ki daha fazla hesaplanmaktadır. Örnek verecek olursak 2021 yılı için çekişmeli boşanma davalarında harcanacak ortalama yargılama gideri ( 3 tanık, 1 bilirkişi incelemesi) 680 TL iken Anlaşmalı Boşanma Davalarında başlangıçta 382 TL mahkeme masrafı(yargılama gideri) yatırılmakta ve dava kesinleştiğinde ortalama olarak bu bedelin 150 TL’si geri alınabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Şüphesiz ki bir davanın ne kadar sürede sonuçlanacağı pek çok faktöre bağlıdır. Yargılamayı yürüten mahkemenin iş yoğunluğu, dosya taraflarının işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapması gibi durumlar bu faktörlerden bazılarıdır. Ancak genel nitelikte bir cevap vermek gerekirse Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması sebebine dayanan çekişmeli boşanma davalarında dilekçeler aşaması, 1 ön inceleme duruşması, ön inceleme sonrası tanıkların dinleneceği tahkikat duruşması, Tanık Beyanlarına karşı beyanda bulunmak için taraflara süre verilen tahkikat duruşması, Davanın esasına karşı beyanda bulunmak için duruşma ve nihayet Sözlü Duruşma aşamaları olmak üzere çekişmeli bir boşanma davasında “ortalama” 5 celse duruşma yapılmaktadır.
Her duruşmanın en az 2 ay aralıklarla yapıldığı düşünüldüğünde dilekçeler aşaması ve duruşma aşaması ortalama 360 gün sürebilmektedir. (İstinaf ve Temyiz aşamaları dahil edilmemiştir)

Çekişmeli Boşanma Davalarını Neden Avukat ile Takip Etmeliyim?

Çekişmeli Boşanma Davalarında yazılı yargılama usulü uygulanır. Bu usulde davacı dava ve cevaba cevap dilekçesi olmak üzere iki adet davalı ise cevap ve ikinci cevap dilekçesi olmak üzere ikişer adet dilekçe dosya arasına sunulur.

Yazıl yargılama usulünde iddiaların dilekçede kronolojik bir sıralama ile, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Madde 194 düzenlemesine uygun şekilde (Somutlaştırma Yükü) belirtilmesi, dosya arasına sunulacak her bir delilin bu dilekçelerde vakıalarla eşleştirilerek bildirilmesi zorunludur.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Madde 119 ve194 düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanmamış dava dilekçeleri somut hayatta haklı durumda olan tarafın dava aşamasında hakkına ulaşamamasına sebebiyet verebilir.

Hukukun kendine özgü bir dili, sistematiği ve işleyişi bulunmaktadır. Bu sebeple ki Özel Hukuk Yargılamalarında dilekçede kullanılan her ifade ve tabir büyük önem arz etmektedir. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebine Dayanan Çekişmeli Boşanma Davaları taraflar açısından oldukça yıpratıcı hale gelebilmektedir. Özellikle avukatsız olarak takip edilen davada davacının dilekçeleri usulüne uygun hazırlama ihtimalinin pek az olması, tüm duruşmaları takip etmek zorunda olması, duruşmaya getirilen tanıkların etkin olarak sorgulanmasının birikim gerektirmesi ve nihayet yargılama tecrübesine sahip olmamanın kişilerin üzerine bindireceği stres dosya tarafları açısından çekilmez durumlar yaratabilmektedir. Ayrıca taraflar arasındaki husumetin derinleşebildiği bu dosyalarda bir Avukat aracılığı ile temsil edilmek kişilerin psikolojik bütünlükleri açısından da büyük avantaj niteliğindedir.

03.02.2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Makaleler

İçeriklerin izinsiz kopyalanması, paylaşılması yasaktır!