İLETİŞİM

Blog

Blog

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 6102

GENEL OLARAK Bilindiği üzere işletmeler tacirin kar elde edebilmesi tacirin hizmet sunduğu kişilerin ise ihtiyaçlarını giderebilmesi için oluşturulan kuruluşlardır. Gündelik yaşamda giyim, kültürel ihtiyaçlar, yeme ve içme gibi ihtiyaçlarımızı ticari işletmelerle girdiğimiz ilişki neticesinde sağlarız. Ticari işletme ticari yaşamın en önemli kavramlarından olup bir yandan tacirin kar elde etme amacını

Tamamını Oku »

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi

Genel Tanım Ön ödemeli konut satış sözleşmesini genel tanım olarak izah etmek gerekirse, iş bu akit tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu tür sözleşmelerde tüketici ile satıcı

Tamamını Oku »

CEZA EHLİYETİ, AKIL HASTALIKLARI VE CEZA SORUMLULUĞU TCK 32

Ceza Ehliyeti Nedir? Esasen Türk Ceza Kanununda ceza ehliyeti ya da cezai ehliyet adı altında kavramlar bulunmamaktadır. Ancak uygulamada ve halk arasında bu kavramlar sıkça kullanıldığından bu çalışmada ceza ehliyeti, cezai ehliyet kavramları tarafımızca da kullanılacaktır. Ceza ehliyeti suç işleyen bir şahsın bu fiil dolayısıyla sorumlu tutulabilmesi için gerekli şartların

Tamamını Oku »

Belirsiz Alacak Davası HMK 107

Belirsiz alacak davası MADDE 107 – (1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. (2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu

Tamamını Oku »

İçerik Kategorileri

İLETİŞİME GEÇ!

Sorularınız ve danışmanlık için:

0532 170 20 56

İçeriklerin izinsiz kopyalanması, paylaşılması yasaktır!